Klimaat perikelen

Onze overheid wil een klimaat transitie opleggen aan Nederland, we moeten van het gas af en klimaatvriendelijke stroom gebruiken.
Er is hier al veel over geschreven: Nederlandse bijdrage zou maar heel weinig uitmaken op het wereldgebeuren (0,00007%), de grootste lasten komen voor de burger. Nu al is de energie rekening hoger geworden door o.a. een belastingverhoging. Zelfs al zouden de lasten bij bedrijven worden gelegd, dan worden die immers doorberekend aan de consument.
Oftewel de ‘gewone burger’ is de pineut.